İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

Erginer Elektrik San. ve Tic. A.Ş çalışmalarında insan sağlığı ve iş güvenliğini sağlamayı ilke edinmiştir. Bu nedenle tüm işlerimizde ve çalışma alanlarımızda iş sağlığı ve güvenliği şartlarını oluşturmaktayız.

Erginer Elektrik San. ve Tic. A.Ş yürürlükte olan yasal mevzuatlar ve standartlara uygun olarak iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi şartlarını oluşturmuştur. Bu sistem tüm personelimiz, tedarikçilerimiz, müşterilerimiz ve ziyaretçileri kapsar.

 • Yasal mevzuatlar ile ulusal ve uluslararası standartların şartlarına uygun çalışmak,
 • Çalışmaların güvenle sürdürülmesini sağlamak için personelimize koruyucu ekipman ve güvenli malzeme sağlamak,
 • Tüm çalışma alanlarında iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı gereken önlemleri almak,
 • İnsana saygılı, güvenli, şiddetten uzak ve sürdürülebilir bir çalışma ortamı oluşturmak,
 • Yaptığımız işlerle ilgili mesleki hastalıkları önlemek amacıyla gerekli çalışmaları yapmak,
 • Güvenli çalışmak için çalışanlara, yüklenicilere, müşterilere ve ziyaretçilere eğitim vermek,
 • Çalışanların güvenliğini sağlamak için gerekli makine ve ekipmanları sağlamak,
 • Çalışma talimatları ve kuralları oluşturmak, bu kurallara uymak ve uyulmasını sağlamak,
 • Kazaları önlemek amacıyla gerekli araştırma ve incelemeleri yapmak,
 • Hasarsız olayları değerlendirmek, önlem alınmasını sağlamak,
 • Sağlık ve güvenlik için çalışma alanlarımızda düzenli tetkik ve kontroller gerçekleştirmek,
 • Personelimizin yaptığı işi ve tehlikelerini bilmesini sağlamak,
 • İş sağlığı ve güvenliği şartlarını iyileştirmek için amaçlar ortaya koymak ve bu amaçları gerçekleştirmek için planlamalar yapmak,
 • Salgın hastalıklara yönelik gereken her türlü önlemi almak ve bu konuda bilinç oluşturmak,
 • Personelin iş sağlığı ve güvenliği ihtiyacını araştırmak ve personelin sağlık ve güvenlik çalışmalarına katılımını sağlamak.

Yönetici Direktör
Ali Eray ERGİN