Entegre Yönetim Sistemi Politikamız

Elektrik enerjisi sektörüne hizmet veren Erginer Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş.,. kalitesi ile güven veren bir kuruluş olmak amacıyla yasal şartlar, ürün şartları, kalite, İSG ve çevre standartları ile müşteri şartlarına uygun olarak çalışmayı, sunulan ürün ve hizmetlerin kalite ve müşteri memnuniyetine uygun olmasını ilke edinmiştir

Kuruluşumuz, yürüttüğü çalışmalarda, yürürlükte bulunan ulusal ve uluslararası yasal şartlar, çevre ve iş güvenliği mevzuatları ile ürün şartları ve müşteri beklentilerini dikkate alarak bu doğrultuda sürdürmeyi benimsemiştir.

Erginer Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş. hizmetlerinin üstün kalitesinin temelinde tedarikçilerinin performansının bulunduğu bilinciyle tedarikçi performanslarını izler ve satın alınan ürün ve hizmetlerin kalitesini denetler. Kalitemiz, belirlenmiş noktalarda kontrol edilir ve kaliteyi olumsuz etkileyebilecek tüm riskler önceden belirlenir. Meydana gelen uygunsuzluklar için ise düzeltici faaliyetler gerçekleştirilir.

Erginer Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş., doğal kaynakların verimli kullanımı ve insan sağlığına önem vererek oluşturduğu Entegre Yönetim Sistemi çerçevesinde tehlikelerin ortadan kaldırılması, iş sağlığı ve güvenliği ve çevre risklerinin, faaliyetlerimizden doğan çevre boyutlarının, çevre kirlenmesinin ve iş kazalarının, yaralanmaların sağlığın bozulmasının ve meslek hastalıklarının önlenmesi ilkesi ile çalışmayı, çevrenin korunması ve uygun çalışma koşulları oluşturulmasını esas alır.

Erginer Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş., bünyesinde çalışan tüm personeline entegre yönetim sistemi anlayışı ve yenilenebilir enerji konusunda bilinç ve bilgi kazandırmayı ve sisteme katılımını amaçlar. Kuruluşumuz personelinin yetkinliklerini geliştirmek için sürekli eğitimler verir. Başta Yönetici Direktörümüz olmak üzere Kalite Ekibi, ekip liderleri ve orta seviye yöneticilerimiz, sistemin kurulması, uygulanması ve güncellenmesi ile müşteri memnuniyetlerinin sağlanması odağında kaliteli ürün ve hizmetler üretiminden, iş sağlığı ve güvenliğine yönelik risklerin önlenmesinden ve çevrenin korunması ve sürdürülebilir çevrenin sağlanmasından birinci derecede sorumludur. Çalışanlarımız ise oluşturulan kalite, iş sağlığı ve güvenliği ve çevre Entegre Yönetim Sistemi’nin sürekliliğinin sağlanması için kurallara uygun davranmak ve değişime ve gelişmeye katkı sağlamakla görevlidir. Çalışanlarımız kuruluşumuzun bir paydaşı olarak kalite, iş sağlığı ve güvenliği ile çevre amaçlarına ulaşmak için yürütülen çalışmaların etkinliğinden görevleri ve yetkileri doğrultusunda sorumluk taşır.

Kuruluşumuz, her geçen gün değişen şartlar ve gelişen teknolojiye uyumu sağlamak amacıyla teknolojik ve modern imkânlardan yararlanmayı seçmiştir. Mesleki bilgiler ve teknolojik şartlar sürekli geliştirilecektir.

Erginer Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş., kaliteye, müşteri memnuniyetine, tedarikçileriyle güven içinde bir iş birliği ile belirlemiş olduğu hedeflere ulaşmak için çalışmak, performansını sürekli izlemek ve gözden geçirmek suretiyle sürdürülebilir gelişmeye odaklanmıştır.

Yönetici Direktör
Ali Eray ERGİN