Çevre Politikamız

Erginer Elektrik San. ve Tic. A.Ş sağlıklı bir çevrenin gelecek nesillere bırakılacak en değerli miras olduğunun bilincindedir. Bu nedenle ulusal ve uluslararası alanda çevre standartlarına uyumun önemini bilen kuruluşumuz çevrenin korunması ve enerji yönetimine yönelik çalışmalar yürütmektedir

Erginer Elektrik San. ve Tic. A.Ş sürdürülebilir çevre şartlarının oluşturulması ve bu şartların sürekliliği konusunda çalışmalar yapılabilmesi için Çevre Yönetim Sistemi’ni oluşturmuştur. Çevre Yönetim Sistemi kuruluşumuz ve tüm paydaşlarının çevre korumacı yaklaşımlarını ve çevreye pozitif katkılarını içeren faaliyetlerini kapsamaktadır.

 • Çevreye olan olumsuz etkileri önlemek, doğal kaynakların ve enerjinin verimli kullanımını sağlamak için yürürlükte bulunan yasal mevzuatlar ve uluslararası standartlara uygun çalışmak,
 • Yenilenebilir ve temiz enerjiyi tanıtmak, tavsiye etmek ve bu konuda toplumsal bilinç oluşmasını sağlamak amacıyla çalışmalar yapmak,
 • Çalışmaları sürdürürken doğal kaynak kullanımını minimum seviyelere indirmek,
 • Atıkların azaltılması ve kaynağında sınıflandırılması için önlemler almak,
 • Yeniden değerlendirilebilir atıkları geri dönüşüme vermek ve bu konuda personeli bilinçlendirmek,
 • Enerji ve israfını önlemek ve enerji tasarrufu konusunda personeli ve paydaşlarımızı teşvik etmek,
 • Faaliyette bulunulan çevrede toprak, su, hava ve gürültü kirliliğine yol açmadan çalışmak,
 • Çevreyi korumak, çevre kazalarını ve kirliliğini önlemek amacıyla kurallar oluşturmak ve personelimizin uymasını sağlamak,
 • Çevre boyutlarının incelenmesi ve çevre hedeflerinin belirlenmesi amacıyla araştırmalar yapmak,
 • Çevresel riskleri ve potansiyel fırsatları belirlemek, ortadan kaldırmak ya da kabul edilebilir seviyelere indirerek önlemler almak, fırsatları değerlendirerek sistem performansını artırmak,
 • Çevre performansı için düzenli tetkik ve kontroller gerçekleştirmek,
 • Personelimizin atık yönetimi ve çevre koruma konusunda bilinçlendirmek, eğitmek,
 • Doğal kaynakların korunması için hedefler ortaya koymak ve bu hedefleri gerçekleştirmek için çaba göstermek,
 • Personelin kirliliğin azaltılması ve çevre yönetim sistemi çalışmalarına katılımını sağlamak

  Yönetici Direktör
  Ali Eray ERGİN